Sprawozdania Finansowe 2018

Dołączone pliki:

1557307121_Informacja dodatkowa.pdf
1557307089_Wyciąg z danych zawartych w załączniku `Informacja dodatkowa`.pdf
1557307081_Rachunek zysków i strat jednostki.pdf
1557307068_Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf
1557307051_Bilans jednostki budżetowej.pdf

Wersje tej podstrony:
2019-05-08 11:27:34 edytowany przez: admin
2019-05-08 11:24:49 edytowany przez: admin
2019-05-08 11:24:19 edytowany przez: admin
2019-05-08 11:23:10 edytowany przez: admin
2019-05-08 11:21:47 edytowany przez: admin
2019-05-08 11:20:57 edytowany przez: admin
2019-05-08 11:20:37 edytowany przez: admin
2019-05-08 11:19:57 edytowany przez: admin
2019-05-08 11:18:43 edytowany przez: admin

© 2016 Dom Pomocy Społecznej·