Procedura Przyjmowania do Placówki

Do Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie przyjmowane są osoby dorosłe przewlekle psychicznie chore na podstawie:

1. decyzji kierującej wydanej przez wójta, burmistrza lub prezydenta gminy, w której mieszka osoba ubiegająca się o przyjęcie do Domu,

2. decyzji o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie wydanej przez Starostę Płockiego.

Aby uzyskać takie decyzje, należy zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu swojego zamieszkania. Pracownik socjalny tego ośrodka pomoże zgromadzić niezbędne dokumenty oraz ustali wysokość odpłatności za pobyt w Domu Pomoc Społecznej.

Po otrzymaniu dokumentów, Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie skontaktuje się z osobą zainteresowaną, by ustalić termin przyjęcia do placówki oraz zapoznać z warunkami pobytu.

W ustalonym dniu na mieszkańca oczekiwać będą pracownicy Domu, którzy po załatwieniu niezbędnych formalności zapoznają z topografią placówki oraz współmieszkańcami.

Informacja o warunkach pobytu opisana jest w załączonym pliku.

Dołączone pliki:

1531135923_REGULAMIN PORZĄDKOWY DLA MIESZKAŃCÓW.pdf
Regulamin porządkowy

Wersje tej podstrony:
2018-07-09 13:34:23 edytowany przez: admin
2018-07-09 13:32:08 edytowany przez: admin
2018-07-09 13:28:56 edytowany przez: admin
2018-05-28 12:49:15 edytowany przez: admin
2016-06-21 12:49:29 edytowany przez: admin

© 2016 Dom Pomocy Społecznej·